Om oss

Drange Maskin a.s er i dag en totalleverandør innenfor fagfeltet grunn- og betongarbeider.

Det som i dag fremstår som Drange maskin a.s, har en tilknytting til Drange Maskinutleie, som ble etablert tilbake i 1981, og var forløperen til det som i dag fremstår som Drange Maskin a.s.

Hovedvirksomheten har i alle år vært grunnarbeid, hvor vi i dag gjennomfører hovedentrepriser og totalentrepriser innenfor fagfeltet grunnarbeider, betongarbeider, vei og tilhørende kommunaltekniske anlegg.

Vi er i dag etablert i med kontor i Smøråsveien, og sysselsetter i dag  42 topp motiverte medarbeidere som har som oppgave å levere et godt faglig håndverk, som du skal være fornøyd med!