Referanser

Kategorier: Referanser

Ibsens gate VA-anlegg, etappe 2

Prosjektfakta

Byggherre

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Entrepriseform

Generalentreprise

Referanse

Hildegunn Kvåle, vann- og avløpsetaten

Byggeår

2017-2018

Entreprisesum

KR 35.000.000 eks mva

Tiltaksklasse

UTF- Klasse 3


 

Prosjektets formål er å fornye vann- og avløpsanlegget i Ibsensgate, samt deler av Edvard Griegs vei, totalt 650 m.

Prosjektet omfatter dermed følgende arbeidsoperasjoner:
• Etablering av 610 m. med vannledning DN400 mm duktilt støpejern med pe-belegg.
• Etablering av 150 m. med vannledning DN300mm duktilt støpejern med pe-belegg.
• Etablering av 50 meter med vannledning DN200mm duktilt støpejern med pe-belegg
• Etablering av 500 m. med DN150mm duktilt støpejern med pe-belegg
• Etablering av 150m. med PE100, DN100mm PE SDR11
• Etablering og påkobling mot eksisterende vann- og avløpsstikk til ca 50 private boliger
• Etablering av 180 m. med avløpsledning betong DN400mm
• Etablering av 350 m. med avløpsledning betong DN300mm
• Etablering av 310 m. med avløpsledning betong DN200mm
• Etablering av 90 m. med avløpsledning betong DN150mm
• Etablering av 40 m. med overvannsledning betong DN500mm
• Etablering av 3 stk plasstøpte vannverkskummer-Firkantkummer (4X3,9X2,1meter). Kummene er på 33m3 pr stk. Betongvolum på ca 17m3
• Etablering av vann- og avløpskummer DN1200-3500mm. Anslagsvis 70 kummer.
• Etablering av 650m med kabelgrøft. Inkl hensyntaking og flytting av eksisterende rørføringer. Deriblant 3 stk hs-kabler.
• Tilrettelegging for nye rørføringer, deriblant 3 stk nye hs-kabler
• Midlertidig vann- og avløpshåndtering på etappen.
• Trafikkomlegging i utførelsesfasen
• Nytt belysningsanlegg
• Reetablere veitrasè i Ibsensgt, Edvard Griegs vei, St. Olavs vei og Gimleveien. Til sammen 5000m2. Reetableringen omhandler nytt forsterkningslag, gatedekke, fortau, støttemurer, skilting, kantsten (ca 1400 meter), ny svelvikellipse(ca 200 meter).
• Asfaltering ca 5000 m2 X 4 lag med asfalt.
• Vegmerking
• Vekkgraving av ca 20.000 tonn med forurenset masser
• Vekkgraving av ca 4000m3 med rene masser
• Sprenging/pigging av ca 3000m3 med fjell. Krevende sprengning mot eksisterende beboelse
• Utarbeidelse av trafikkplaner- faseplaner - mye trafik-komplisert utførelse
• Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
• Hovedbedrift ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
• Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon