Referanser

Kategorier: Referanser

Sandøy Trafostasjon

Prosjektfakta

Byggherre

BKK

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Asgeir Norevik

Byggeår

2016-2017

Entreprisesum

11.000.000,- eks mva

Tiltaksklasse

2

Entreprisen omfatter:

 

·         Avgraving av løsmasser for veg og opparbeiding av trafostasjon – ca 8.000m3

·         Sprengning av fjell for trafostasjon og apparatfundamanter – ca 6.000m3

·         Utfylling av sprengstein for oppbygging veg og trafostasjon ca 8.000m3

·         Forsterkningslag av 20-120- ca 4.000m2

·         Bærelag av 0-32 trafo område  -  ca 6.000m2

·         Kabelgrøfter ca 500m, med tilhørende trekkerør

·         Komplett utførelse av nytt kontrollbygg 100m2  – Betongarbeider -Tømrerarbeid

·         Bygningsmessige arbeider - EL arbeider -  komplett utførelse

·         Betongarbeider for trafocelle 83m2 samt apparatfundamanter fordelt på1500m2

·         Sikringsgjerde rundt hele området iht krav BKK 250m

·         Reetablering av 900 m traktorveier.

·         Innmåling og stikking – utarbeidelse av FDV dokumentasjon.