Referanser

Kategorier: Referanser

Liland trafostasjon

 

Prosjektfakta Liland transformatorstasjon

Byggherre

BKK Nett AS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Ruth Helene Kyte

Byggeår

2018

Entreprisesum

Ca 15 mnok ex mva

Tiltaksklasse

2

Entreprisen omfatter:

·         Ny transformatorstasjon med 3 stk trafoceller med tilhørende GIS-anlegg,

       koblingsanlegg og høyspenningsanlegg.

·         Grunnriss bygg ca 500 m2 og tomt ca 1400 m2

·         Arbeidene omfatter fagene grunn, betong, tømrer, maler, stål, tekniske fag som

       elektro og ventilasjon samt muring og asfaltering

·         Avgraving ca 1500 m3

·         Sprengningsarbeider ca  3000 m3

·         Natursteinsmur ca 140 m2

·         Plasstøpt bunnplate, innervegger, dekke og yttervegger:

o   Armering ca 85 tonn

o   Betong: ca 550 m3

o   6,5-8m høye vegger over dekke

·         Tak i prefabrikerte betongelement

·         Områdesikring med gjerde + piggtråd samt port

·         Koordinering komplett jordingsanlegg

·         Diverse grøfter, opi-kanaler og føringsveier

·         Opparbeidelse utomhusområde