Referanser

Kategorier: Referanser

Ulven transformatorstasjon

Prosjektfakta Ulven transformatorstasjon

Byggherre

BKK Nett AS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Asgeir Norevik

Byggeår

2017/2018

Entreprisesum

Ca 6 mnok ex mva

Tiltaksklasse

2

Entreprisen omfatter:

·         Ny transformatorstasjon med tilhørende kontrollbygg

·         Masseutskiftning ca 9000 m3

·         Natursteinsmur ca 150 m2

·         Plasstøpte fundamenter med innstøpte boltegrupper for apparatanlegg

·         Plasstøpt trafocelle, ca 65 m3

·         Ringmur for kontrollbygg

·         Kontrollbygg utført som elementbygg, ca 60 m2

·         Områdesikring med gjerde + piggtråd samt port

·         Komplett jordingsanlegg og tilhørende elektroinstallasjoner i kontrollbygg

·         Diverse grøfter og føringsveier