Referanser

Kategorier: Referanser

Søreide Fotballbane

Prosjektfakta

Byggherre

Bergen Kommune - Bymiljøetaten

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Tormod Bontvedt

Byggeår

2017

Entreprisesum

5.000.000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

 

Entreprisen omfatter:

·       Tilretteleggings arbeid for ny fotballbane på Søreide

·       Rivning av eksisterende bensinstasjon- komplett miljøsanering

·       Kartlegging av miljøfarlige stoffer.

·       Nøytralisering og tømming av eksisterende drivstofftanker ca 40.000 liter

·       Forsiktig graving og fjerning av drivstofftanker - fylleledninger med restriksjoner

·       Rivning av gammel bensinstasjon og verksted-vaskehall ca 300m2

·       Sortering og levering til godkjent mottak 

·       Totalt ca 600 tonn – Sorteringsgrad 98%

·       Asbestsanering

·       Fjerning av asfaltdekker ca 1.500m2

·        Avgraving og sortering av reine gravemasser og forurensede gravemasser – ca 3.000m3

·       Masseutskifting av ca 4.300m3

·       Levering av forurensede masser til godkjent deponi

·       Sluttrapport i forhold til til avfall-forurensede masser

·       Frakobling og etablering av nytt VA-anlegg

·       Koordinering mot Miljøgeologer

·       Koordinering mot offentlige etater – Trafikkavvikling

·       Utarbeidelse HMS-plan og gjennomføring oppfølging