Referanser

Kategorier: Referanser

Knarvik sentrum & E39- Alver kommune

Prosjektfakta

Byggherre

Alver Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Atle Dingen

Byggeår

2019-2020

Entreprisesum

31.000.000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

 

Entreprisen omhandler:

•Fornying/utbedring av Knarvik sentrum, ca 500 m med vei og Va

•Etablering av ny rundkjøring i E39 ved Knarvik senter

•Etablering av ny bussterminal langs E39 ved Knarvik senter

•Sprengning, ca. 5.000 m3

•Utgraving av ubrukbare masser, ca. 15.000 m3

•Forurensede masser, ca 9.000 tonn

•Asfaltdekker, ca. 14.000 m2

•Betongmur, ca. 100 m2

•Kabelgrøfter inkl hensyntaking og flytting  av eks kabeltrasè- deriblant 3 stk hs-kabler, ca 1600 m

•Etablering av trykkledninger i dim Ø250-280mm, ca. 500m- Duktil ledning med pe-kappe

•Etablering av Selvfallsledninger dim Ø200-Ø1200mm, ca 1500m

•Kummer (vann/avløp/overvann), ca. 56 stk