Referanser

Kategorier: Referanser

Prosjekt Kilen

Prosjektfakta

Byggherre

Veidekke EntreprenørAS

Entrepriseform

Underentreprise

Referanse

Bjarte Hegrenes / Nina Bryn

Byggeår

2019 - dd

Entreprisesum

Ca kr 4 500 000,- eks mva

Tiltaksklasse

2

 

Entreprisen omfatter:

Entreprisens karakteristiske mengder:

  • Tomteopparbeidelse for nytt kontorbygg i Damsgårdsveien
  • Løsmasser ca 2500 m3
  • Sprengning og borttransport 5800 m3
  • Fjellsikring, VA-grøfter
  • Borehull for drenering
  • Innvendig oppfylling og overbygning for parkeringsareal ca 1500 m2
  • Inntilfylling utvendige vegger
  • Grøfter for nye føringsveier i bakken