Drange Maskin skal alltid levere et godt utført arbeid, slik at våre oppdragsgivere og andre interessepartnere er fornøyd med vår leveranse og foretrekker oss neste gang. Den øverste ledelsen fastsetter vår policy og informerer allmennheten og ansatte om bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring.

 

Strategi.

Drange Maskin har et satsningsområde innenfor fagfeltene grunn - betong og røretekniske arbeider, og skal til enhver tid være oppdatert innen vårt forretningsområde. Med dette som filosofi skal Drange Maskin være den foretrukkne leverandøren til våre kunder, og andre interessepartner. Drange Maskin arbeider i totalentreiser - hovedentrepriser og som underentreprenør. Våre kunder er både private og offentlige aktører. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger, samt leveranse til riktig pris og kvalitet.

 

Dette oppnår vi gjennom:

 

Kvalitetspolicy.

 • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
 • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
 • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav
 • god planlegging
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere
 • gode rutiner og holdninger

 

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen. 

 

NS-EN ISO 9001:2020

Drange Maskin As er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Sertifikat

 

 

 

HMS-policy.

 • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
 • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
 • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav
 • å ha fokus på 0 skader på personell, utstyr og materiell
 • å ha fokus på sikkerhet og ryddighet
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
 • å bry oss om hverandre

 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hel hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

 

Miljø-policy.

 • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
 • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
 • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav.
 • å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver
 • å være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.
 • å ha fokus på energieffektivitet, gjenvinning, kjemikaliebruk, irregulære utslipp og materialbruk
 • miljøriktig maskinpark

 

Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. 

 

NS-EN ISO 14001:2020

Drange Maskin As er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Sertifikat