Drange Maskin a.s ble etablert som aksjeselskap 23.10.1996.

Oppstarten var en videreføring av Drange Maskinutleie, som var etablert tilbake i 1981. Begynnelsen var et selskap som i hovedsak drev med maskinutleie på timebasis. Etter hvert har selskapet videreutviklet seg til å levere mer komplette leveranser. Vi utfører i dag totalleveranser innenfor fagfeltet grunn- og betong med tilhørende kommunaltekniske anlegg. Dette skjer i hovedentrepriser og som underleverandør til andre entreprenører.

 

Drange maskin leverer i dag veianlegg og tilrettelegging for nye boligfelt, og utfører i dag grunnarbeid eventuelle betongarbeider i egenregi. I tillegg til dette leverer vi også rørtekniske arbeider med egne ressurser.  Vi behersker arbeider i jomfruelig mark, og mer avanserte arbeider i trafikkerte veier og gater.

I tillegg til utførelser med egne ressurser leverer vi også tjenester i underentrepriser slik at oppdragsgiver skal få komplette leveranser med en hoved entreprenør

 

Drange Maskin sitt geografiske nedslagsfelt har i utgangspunktet ingen opptegnede yttergrenser. Men naturlig nok, har vi som en lokal entreprenør nedslagsfelt i Bergen med tilhørende nabokommuner. I seinere tid har vi hatt enkelte prosjekter som ligger utenfor disse områdene som vi normalt har arbeidet i. Vårt arbeidsområde blir utvidet i takt med utviklingen i selskapet.

 

Drange Maskin har vokst jevnlig siden oppstarten i 1996, den gang med 3 ansatte. Vi sysselsetter ca 45 medarbeidere i dag, etter som arbeidsoppgaver og oppdrag har økt i omfang.  Drange innehar medarbeidere fra fagarbeidere til anlegg- og prosjektledelse.

I tillegg har vi tre stikningsingeniører som dokumenterer riktig kvalitet på utførelsen, samtidig som vi dokumenterer masseoppgjør og arbeidstikking for prosjektene våre.

Vi har utviklet et HMS/KS/Miljø system i samarbeid med maskinentreprenørenes forening (MEF), som vi implementer i alle prosjektene som vi er engasjert i. Dette er styrt at egen HMS/KS leder som kontrollerer og sørger for at systemet til enhver tid er oppdatert. Vi kan legge til at vi er sertifisert til standardene ISO 9001:2015 og ISO14001:2015.

 

Drange maskin er opptatt av å levere et godt produkt, til fornøyde oppdragsgivere. Dette betyr at vi til enhver tid skal ha moderne maskiner og oppdaterte medarbeidere. Vi har i dag maskiner som er nye, og hvor omtrent samtlige maskiner innehar maskinstyring. Dette betyr stor nøyaktighet på utført arbeid. Nye maskiner fører til reduserte utslipp som gagner miljøet for ytre påvirkninger. Drange maskin håper på denne måten å være en attraktiv leverandør for mange oppdragsgivere, i tillegg til at vår gjennomføring ikke skal gå på bekostning av det ytre miljø.