Referanser

Kategorier: Referanser

Prosjekt Eidsvåg skole

Prosjektfakta

Byggherre

Bergen kommune, etat for utbygging

Entrepriseform

Generalentreprise

Referanse

Vetle Vindenes/Sven-Erik Lundstrøm

Byggeår

2020 - 2021

Entreprisesum

Ca kr 22 000 000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

 

Entreprisen omfatter:

 • FASE 1 TØMMERVÅGEN:
 • Oppgradering av gangveier i Tømmervågen, ca 300lm
 • Etablering av nytt overvannssystem i Tømmervågen, dimensjon Ø1000mm med utløp til sjø
 • Oppgradering Bergen og Omland sitt område i Tømmervågen, muring ca 95 m2 og istandsetting av grøntområder ca 2500 m2 og etablering utedo for brukere av badeområde

 

 • FASE 2 GRANLIEN (oppstart sept-20)
 • Kryssing Eidsvågveien for overvann, Ø800mm
 • Etablering vann-, spillvann- og overvannssystem, ca 400 m langs dagens Granliveien
 • Etablering av midlertidig forsyning
 • Hensyntaking eksisterende infrastruktur i grunnen
 • Etablering nytt belysningsanlegg, inkl kabelgrøfter, ca 400lm og 22 stk master
 • Natursteinsmuring ca 325 m2
 • Etablering murkroner i betong
 • Etablering ulike trapper i plasstøpt betong
 • Riving og nybygging av 2 stk garasjer
 • Sprengning ca 1200 m3
 • Graving og bortkjøring av ca 8000 m3
 • Utlegging av glasopor: 1900 m3
 • Overbygning og asfaltering ca 4000 m2
 • Gartnerarbeider
 • Hoved bedrift - HMS oppfølging i forhold til skole – barnehage og naboer
 • Koordinering mot kabeletater-VA-etaten-Offentlige etater