Tjenester

Vi utfører alt i grunn- og betongarbeiderarbeider, både som delentreprenør og totalleverandør, eller i underentreprise.

Vi har utstyr og kompetanse til å utføre:

 • Gravearbeider
 • Sprengningsarbeider
 • Natursteinsmurer
 • Grøftearbeid
 • Enkelttomter
 • Kaianlegg
 • Moloer
 • Idrettsanlegg – Parkanlegg - Lekeplasser
 • Kommunaltekniske arbeider
 • Utvendig VA-anlegg
 • Betongarbeider
 • Asfaltarbeider
 • Veianlegg med tilhørende infrastruktur
 • Tilrettelegging av industritomter
 • Opparbeidelse av byggefelt
 • Miljøsanering av forurensede masser
 • Næringsbygg
 • Offentlige bygg